Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Strona głowna  /  Aktualności
 
 
 
 
Aktualności

UWAGA !!!

Przypominamy, iż  rodzice/opiekunowie prawni dzieci
uczęszczających do przedszkola
corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

 

Termin składania deklaracji: od 18 do 26 lutego 2021 r.

Druk „deklaracji” dla dzieci kontynuujących będą dostępne w przedszkolu

oraz na naszej stronie internetowej - od 18 lutego 2021 r.

 

Wypełnione (każde pole) i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  deklaracje przyjmujemy tylko w wersji papierowej. Prosimy
o wrzucanie ich do pojemników umieszczonych w przedsionku przedszkola
(w dwóch lokalizacjach: ul. Bieżanowska 40 i al. Dygasińskiego 15A)

Niezłożenie deklaracji w terminie do 26 lutego 2021 r. skutkuje
brakiem miejsca dla dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-17 13:13:13

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem dotyczącym zagadnień związanych z krakowską oświatą przygotowanym przez Wydział Edukacji UMK. Dokument dostępny jest TUTAJ

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-30 17:42:08

                                                                                                                

 

Specjalne życzenia od dzieci dla Państwa przesłane zostaną na grupowe maile.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-21 11:07:01

W związku z trwającą pandemią i ryzykiem zakażeń, w przedszkolu ograniczamy do minimum kontakt z osobami z zewnątrz. Dlatego wizyta Świętego Mikołaja, tak ważna dla wszystkich dzieci, w tym roku będzie nieco inna. Jak co roku nauczyciele wraz z dziećmi będą przygotowywać się do tego wydarzenia organizując różnorodne zabawy i zajęcia.
Mikołaj we współpracy z Radą Rodziców przygotuje niespodzianki dla poszczególnych grup, które zostawi dla dzieci w ich salach, i z których będą korzystać w przedszkolu.

Zapewniamy, że czas oczekiwania na wizytę Mikołaja organizowany przez nauczycieli i personel przedszkola dostarczy dzieciom niezapomnianych wrażeń i przeżyć.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-20 18:35:20

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie obserwujemy, że wiele dzieci z różnych powodów nie może uczęszczać do przedszkola. Dlatego przy dużej absencji w grupie nauczyciele będą dla Państwa opracowywać materiały z propozycjami zabaw i zajęć, które możecie Państwo wykorzystać spędzając czas z dziećmi w domu. Propozycje te będą przesyłane bezpośrednio do Państwa poprzez grupowe maile.

W razie pytań czy wątpliwości dotyczących pracy z dzieckiem proszę kontaktować się mailowo z nauczycielami.

Ewa Lelo – dyrektor przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-26 11:30:27

Nasze przedszkole włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-23 10:41:14

UWAGA!

Na czas zmiany organizacyjnej przedszkola na podstawie art. 106 ust 3 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn.zm.) -  stawka żywieniowa wynosi 8,80 zł od dnia 1 pażdziernika 2020 r. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-05 17:17:00

Zapraszamy na zabrania organizacyjne w grupach, które odbędą się wg poniższego harmonogramu:

 

ul. Bieżanowska 40

08.09.2020 r. (wtorek) godz. 16.00 gr. II

09.09.2020 r. (środa) godz. 16.00 gr. IV

10.09.2020 r. (czwartek) godz. 16.00 gr. III

 

al. Dygasińskiego 15a

07.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 16.00 gr. IV

08.09.2020 r. (wtorek) godz. 16.00 gr. III

09.09.2020 r. (środa) godz. 16.00 gr. II

 

Zebrania odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy o obecność tylko jednego opiekuna dziecka.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-01 17:28:36

Zapraszamy rodziców dzieci przyjętych w roku szkolnym 2020/2021 do GRUPY I na zebranie

w dniu 31.08.2020 r. o godzinie 16.30 w budynku przy ul Bieżanowskiej oraz w budynku przy

al. Dygasińskiego 15 A (zgodnie z listą przyjęć).

Zebranie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy o obecność tylko jednego opiekuna dziecka.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 17:05:56

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA
OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Drodzy Rodzice,

Od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN, MZ, GIS.

 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie:
 • Dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych  oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Dziecko bez objawów choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej
  37 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie). Pomiar temperatury będzie dokonywany po wejściu do przedszkola.
 1. Dzieci przyprowadzać należy w  godzinach 6.30 do 8.20, a odbierać od 14.45 do 17.00.
  W innym czasie, z powodów organizacyjnych, przedszkole pozostaje zamknięte bez możliwości wejścia na jego teren. Odebranie dziecka w innych godzinach niż powyżej, można ustalić tylko telefonicznie.
 2. Prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:

ul. Bieżanowska 40
Gr.I     8.00 – 16.00
Gr.II    6.30 – 16.30
Gr.III   8.00 – 17.00
Gr.IV  7.30 – 16.00 


al. Dygasińskiego 15 A

Gr.I     8.00 – 15.00
Gr.II    6.30 – 16.30
Gr.III   7.00 – 17.00
Gr.IV   7.00 – 16.00

 1. Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola  z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu z zachowaniem zasad: 

                1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, odstęp od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi                         min. 1,5 m, dystans od pracowników przedszkola min 1,5 m. 

                 Jednocześnie w przedszkolu może przebywać do  10 opiekunów w jednym czasie-
                 wg ustaleń pracownika przedszkola.

 1. Czas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola nie powinien przekraczać 5 minut, by usprawnić organizację pracy przedszkola.
 2. Pracownik przedszkola odprowadzi dziecko pod opiekę nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze).
 3. Przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla nauczyciela powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.
 5. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi.
 7. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów.

 

Ponadto:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się  aktualną Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2020 r. w Samorządowym Przedszkolu nr 49 
  w Krakowie w czasie zagrożenia epidemicznego (dokument dostępny TUTAJ).
 2. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy dostarczyć:
 • Wypełnione OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  (druk dostępny TUTAJ).
 • Oryginał  POTWIERDZENIA WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (druk dostępny TUTAJ).
 • UPOWAŻNIENIE DO ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA  (druk dostępny TUTAJ).

 

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście lub odbiór prosimy o cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 1,5 m.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 16:13:03