Kontrast
Strona głowna  /  Opłaty
Opłaty

 

Opłaty za korzystanie z przedszkola w roku szkolnym 2020/2021:

 

       Na czas zmiany organizacyjnej przedszkola na podstawie art. 106 ust 3 ustawy
       z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.)
       -  stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł od dnia 18 maja 2020 r. 

 

Wysokość opłat za świadczenia (bez wyżywienia):

1. dzieci 6-letnie*: bezpłatnie

2. dzieci w wieku do lat 5**

a) w godz. 8.00 – 13.00: bezpłatnie

b) za każdą godzinę korzystania ze świadczeń, poza czasem określonym
w pkt. „a”, 1 zł  lub 0,50 zł dla rodziców objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+  lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”; lub 0 zł dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”  

 

Opłata za korzystanie z usług przedszkola (w tym za wyżywienie) pobierana jest z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

 

Opłaty nie są naliczane tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu.    

 

W przypadku wydłużenia dziennego czasu pobytu poza zadeklarowane godziny doliczana jest dopłata wg stawki określonej w pkt 2.

 

Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola:

 

Bank PKO BP

11 1020 2892 0000 5002 0590 2707

 

(przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać w szczególności o wpisaniu
nr przedszkola oraz imienia i nazwiska dziecka za które dokonywana jest opłata).


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-02