Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Strona głowna  /  Opłaty
Opłaty

 

Opłaty za korzystanie z przedszkola w roku szkolnym 2020/2021:

    Stawka żywieniowa dzienna:

  • 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek): 8,80 zł
  • 1 posiłek (obiad): 4,40 zł
  • 2 posiłki (śniadanie + obiad lub obiad + podwieczorek): 6,60 zł

Wysokość opłat za świadczenia (bez wyżywienia):

1. dzieci 6-letnie*: bezpłatnie

2. dzieci w wieku do lat 5**

a) w godz. 8.00 – 13.00: bezpłatnie

b) za każdą godzinę korzystania ze świadczeń, poza czasem określonym
w pkt. „a”, 1 zł  lub 0,50 zł dla rodziców objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+  lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”; lub 0 zł dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jak i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N”  

 

Opłata za korzystanie z usług przedszkola (w tym za wyżywienie) pobierana jest z dołu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

 

Opłaty nie są naliczane tylko w przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu.    

 

W przypadku wydłużenia dziennego czasu pobytu poza zadeklarowane godziny doliczana jest dopłata wg stawki określonej w pkt 2.

 

Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy przedszkola:

 

Bank PKO BP

11 1020 2892 0000 5002 0590 2707

 

(przy dokonywaniu opłaty należy pamiętać w szczególności o wpisaniu
nr przedszkola oraz imienia i nazwiska dziecka za które dokonywana jest opłata).


Ostatnia aktualizacja: 2020-12-11