Kontrast
Menu
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022


Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 

W celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 49  im. Wróbelka Elemelka w Krakowie, konieczne jest wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie
załączonych druków i dostarczenie ich do kancelarii przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40
terminie do 22.06.2021r. do godz. 15:00.

 

Niedotrzymanie w/w terminu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druki do pobrania:

 

Druki dostępne również w kancelarii przedszkola.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy Rodziców, że po ogłoszeniu w dniu 10 maja 2021 r. wyników rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 Samorządowe Przedszkole nr 49 w Krakowie dysponuje:

  •  4. wolnymi miejscami w budynku przy ul. Bieżanowskiej 40
  •  3. wolnymi miejscami w budynku przy al. Dygasińskiego 15A.

W związku z powyższym w terminie od 24 maja do 28 czerwca 2021 r. w przedszkolu będzie przeprowadzana Rekrutacja uzupełniająca na:

4 wolne miejsca – ul. Bieżanowska 40 oraz 3 wolne miejsca - al. Dygasińskiego 15 A.

Terminy w rekrutacji uzupełniającej:

24 maja - 1 czerwca 2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wskazanych we wniosku kryteriów. Rodzice dzieci, którzy złożyli dokumenty do naszego przedszkola w rekrutacji głównej, w rekrutacji uzupełniającej składają tylko stosowne oświadczenie.

24 maja - 2 czerwca 2021 r. – weryfikacja wniosków przez przedszkole - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach

02 czerwca 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

21 czerwca – 25 czerwca 2021 r.  –  potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia

28 czerwca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

 

Druki do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022


Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola
na rok szkolny 2021/2022

W celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 49  im. Wróbelka Elemelka w Krakowie, konieczne jest wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie
załączonych druków i dostarczenie ich do kancelarii przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40
w terminie od 26.04.2021r. do 07.05.2021r. do godz. 15:00.

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł również potwierdzić elektronicznie logując się na konto na krakow.formico.pl co nie zwalnia rodzica z obowiązku dostarczenia do przedszkola załączonych druków.

Niedotrzymanie w/w terminu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druki do pobrania:

Potwierdzenie woli

Informacja o opłatach

Druki dostępne również w kancelarii przedszkola.


Podpisane przez rodziców „Wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2021/2022”

(zarówno dla dzieci starajacych się o miejsce w budynku

przy ul. Bieżanowiej 40, jak i przy al. Dygasińskiego 15 A)

wraz z załącznikami, można złożyć poprzez wrzucenie koperty z korespondencją 

do oznaczonego pojemnika umieszczonego w przedsionku

przy wejściu do budynku Przedszkola – ul. Bieżanowska 40 

w godzinach pracy przedszkola 6.30 - 17.00

 

Wnioskek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 do pobrania TUTAJ

 

Etap składania wniosków do przedszkola wraz z dokumnetami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa

od 1 marca 2021 r. (od godz. 8:00) do 31 marca 2021 r. (do godz. 15:00)


 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 99/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z 15 stycznia 2021 r. rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się

1 marca 2021 r.

Więcej informacji znajdziecie Państwo TUTAJ

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-06-07