Strona głowna  /  Nasza kadra
Nasza kadra
 

W roku szkolnym 2018/2019 opiekę nad procesem edukacyjnym oraz troskę o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków sprawują:
 
mgr Ewa Lelo - dyrektor
mgr Agnieszka Czekaj - wicedyrektor
 
BUDYNEK GŁÓWNY ul. Bieżanowska 40
 
Grupa I
mgr Agnieszka Wójtowicz - nauczyciel dyplomowany - ukończyła Pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe:  "Logopedia", "Pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem"  
Krystyna Tyl - nauczyciel kontraktowy - ukończyła Studium Nauczycielskie
mgr Ewa Lelo - dyrektor - nauczyciel dyplomowany, wpisana  na listę ekspertów MEN - ukończyła Pedagogikę – nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe: "Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji", "Diagnoza i terapia psychologiczno - pedagogiczna", "Korekcja wad postawy"
Halina Krówka - pomoc nauczyciela
Małgorzata Sierakowska - woźna
 
 
Grupa II
mgr Elżbieta Szakowska - nauczyciel dyplomowany - ukończyła Pedagogikę - przedszkolną i wczesnoszkolną. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe: Diagnoza i terapia psychologiczno pedagogiczna.
Agnieszka Zagozdon - nauczyciel kontraktowy, ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Joanna Płatek - starsza woźna
 
Grupa III
mgr Jolanta Brózda - nauczyciel dyplomowany - ukończyła Studium Pedagogiczne.  Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe:  "Wychowanie przedszkolne"
mgr Dorota Ślusarczyk - nauczyciel dyplomowany - ukończyła Pedagogikę – nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne
mgr Agata Pasuniak - nauczyciel kontraktowy - ukończyła Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną Dodatkowe kwalifikacje:  University of Cambridge: "First Certificate in English" - grade A, "Certificate in Advanced English" grade B, Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszolnym
Arleta Gryzło - starsza woźna
 
 
Grupa IV
mgr Ewa Potrząsaj - nauczyciel dyplomowany - ukończyła Pedagogikę – nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe: Diagnoza i terapia psychologiczno pedagogiczna.
mgr Iwona Galia - nauczyciel kontraktowy
mgr Ewelina Kuś - nauczyciel wspomagający
Barbara Kucia - starsza woźna
 
 
OODZIAŁ W TERENIE ul. Nad Potokiem 6
 
Grupa I
Halina Kania - nauczyciel dyplomowany - ukończyła studia wyższe - licencjat Pedagogika – zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią szkolną
mgr Agnieszka Czekaj - wicedyrektor - nauczyciel dyplomowany - ukończyła Pedagogikę – nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe: "Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji", "Korekcja wad postawy"
Anna Wrzesień - pomoc nauczyciela
 
Grupa II
mgr Agata Pasuniak - nauczyciel kontraktowy - ukończyła Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną Dodatkowe kwalifikacje:  University of Cambridge: "First Certificate in English" - grade A, "Certificate in Advanced English" grade B, Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszolnym.
mgr Wioletta Ryczek - Kizior - nauczyciel dyplomowany - ukończyła Pedagogikę wczesnoszkolną. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe:  "Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji" 
Agata Kasiarz - starsza woźna
 
Grupa III
mgr Barbara Zagórowska - nauczyciel mianowany - absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu, specjalność: Pedagogika wieku dziecięcego oraz Edukacja wczesnoszkolna i sztuka.
mgr Agnieszka Borek - nauczyciel dyplomowany - ukończyła Pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą. Dodatkowe kwalifikacje: studia podyplomowe:  "Logopedia", "Pedagogika przedszkolna z zarządzaniem przedszkolem" , Certyfikat egzaminiu z języka angielskiego Pearson Test of English General (CEF B2)
Renata Lembas  - woźna
 
 
 
Religia
mgr Agnieszka Korban
 
Sekretariat
Barbara Kęskiewicz - sekretarz
 
Żywieniem dzieci w przedszkolu zajmują się:
Urszula Pater - Pałka - intendent
 
BUDYNEK GŁÓWNY ul. Bieżanowska 40
Aneta Nowak - kucharz
Marta Basisty - pomoc kuchenna
 
OODZIAŁ W TERENIE ul. Nad Potokiem 6
Sabina Portka - kucharz
Małgorzata Sierakowska - pomoc kuchenna
 
 
 
O porządek i naprawy w obu budynkach troszczy się:
Robert Wdówka - konserwator
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2019-08-19