Kontrast
Strona głowna  /  Rekrutacja
Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

 

Rekrutacja uzupełniająca

Samorządowe Przedszkole nr 49 w Krakowie

 

na jedno wolne miejsce – budynek al. Dygasińskiego 15A

 

25.05.202002.06.2020

Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola”  -

  • Rodzice dzieci, którzy złożyli dokumenty do naszego przedszkola jako przedszkola pierwszego wyboru
    w rekrutacji głównej, w rekrutacji uzupełniającej składają tylko stosowne oświadczenie (na adres e-mail przedszkola):

„Wyrażam wolę wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej mojego dziecka ………………………..……………...
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są aktualne”.

do 3 czerwca 2020 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

17.06.2020 r.

godz. 9.00

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji /listy zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

18 – 25.06.2020 r.

 

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia

26.06.2020 r.

godz. 9.00

 

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

 


 

WYNIKI REKRUTACJI

Informacja UMK na temat potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców

Szanowni Państwo,

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Formico:

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail do przedszkola/szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej. Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (27 kwietnia).

 


 

 

Od poniedziałku, 16 marca 2020 r., budynki Samorządowego Przedszkola nr 49
w Krakowie będą dostępne wyłącznie dla pracowników.

Podpisane przez rodziców „Wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021”

wraz z załącznikami, można złożyć poprzez wrzucenie koperty z korespondencją do oznaczonego pojemnika umieszczonego w przedsionku przy wejściu

do budynku Przedszkola – ul. Bieżanowska 40.

 


 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej mając na względzie wyjątkową sytuację i konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 informuje, iż dokumentem uwzględnianym przy potwierdzaniu kryterium dotyczącego obowiązkowych szczepień dziecka będzie oświadczenie rodzica /pisemne/ - zgodnie z wytycznymi
zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki.

 

 


 

W związku ze zmianą organizacji pracy przedszkola w dniach

12 – 25 marca 2020 r. następuje zmiana godzin przyjmowania

„Wniosków o przyjęcie do przedszkola”

 

w kancelarii, przy ul. Bieżanowskiej 40

 

Środy              13.00 – 15.00

Czwartki         10.00 – 12.00

Dodatkowy termin:  31.03.2020  (wtorek)     13.00 – 16.00


 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

wszystkie informacje dostępne pod adresem: https://krakow.formico.pl/formico-parents/main.action

 

TERMINARZ

–  przyjmowania  wniosków o przyjęcie do przedszkola
w kancelarii, przy ul. Bieżanowskiej 40

 

02.03.2020 r. – 31.03.2020 r.

 

Środy              14.00 – 15.30

Czwartki          9.00 – 12.00

Dodatkowe terminy:  23.03.2020      15.00 – 17.00

                                      25.03.2020      15.30 – 17.00

                                      31.03.2020      13.00 – 16.00


 


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-27