O przedszkolu

 

 

Samorządowe Przedszkole nr 49 w Krakowie powstało w 1979 roku przy ul. Bieżanowskiej 40  w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim.

Od dnia 1 września 1992 r do przedszkola zostało przyłączone Przedszkole nr 153 z ulicy Nad Potokiem 6, jako filia naszego przedszkola.

11 października 2001 zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, przedszkole otrzymało imię Wróbelka Elemelka. Od tego dnia posiadamy również własne logo i rzeźbę wykonaną przez słynnego artystę rzeźbiarza krakowskiego, Bolesława Chromego.

Corocznie obchodzone jest święto Przedszkola Wróbelka Elemelka, podczas którego dzieci  nowoprzyjęte zostają pasowane na przedszkolaki i otrzymują honorową tarczę z logo przedszkola.

Przedszkole posiada 8 oddziałów; 4 zlokalizowane są w budynku głównym przedszkola przy
ul. Bieżanowskiej 40, mieszczące 100 dzieci i 4 w oddziale w terenie przy al. Dygasińskiego 15a, mieszczące 100 dzieci.

Nad wszechstronnym rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która w swych działaniach dydaktycznych wykorzystuje nowatorskie, aktywizujące metody pracy m.in. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
I. Majchrzak, Dobrego Startu, E. Mendozy,
C. Freineta, de Bono, R. Labana, A.M. Kniessów, techniki relaksacyjne, P. Dennisona, C. Orffa. 

Kadra pedagogiczna szkoli studentów wyższych uczelni oraz nauczycieli z innych przedszkoli. Za swe inicjatywy szkoleniowo – edukacyjne nauczyciele otrzymali nagrodę im. Marii Weryho – Radziwiłłowiczowej.

Nauczycieli w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej wspiera kompetentny personel obsługowy.

Dzieci z każdego przedszkola mają możliwość pobytu w dużych i bezpiecznych ogrodach wyposażonych
w atrakcyjne sprzęty sportowo – rekreacyjne, gwarantujące dobrą zabawę m.in. zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele, piaskownice, ścianki wspinaczkowe, domki, zestawy wielofunkcyjne „Małpi gaj”, trampolina, zamek i bujaki.

Sale przedszkola są czyste, kolorowe i bardzo dobrze wyposażone w pomoce i zabawki edukacyjne. Znajdują się tam również ciekawe kąciki zainteresowań dla dzieci, m.in. teatralny, małego badacza, matematyczne, przyrodnicze, książki, klocków, lalek, samochodów, lekarski, kuchenne, itp.

 

Jesteśmy przedszkolem, w którym wspólnie z rodzicami dbamy o bezpieczeństwo dzieci. Odkrywamy talenty dziecka w atmosferze dobrej zabawy. Rozwijamy w nich kreatywność, otwartość, chęć poznawania świata. 

Promujemy osiągnięcia dzieci poprzez udział w konkursach i przeglądach. Realizując podstawę programową wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego. Oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe.

Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom, uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Krakowie, zapewniając opiekę logopedyczną i psychologiczną, której wskazania realizują w przedszkolu nauczyciele we współpracy
z rodzicami. 

Programy przedszkolne ukierunkowane są na indywidualne potrzeby dzieci zdolnych, jak i dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wychowujemy poprzez prawdę, miłość i dobro realizując własny program wychowawczy oraz adaptacyjny.

Uczestniczymy w wielu akcjach charytatywnych, szeroko promowanych wśród dzieci i rodziców.

Tradycją naszą jest Święto Wróbelka Elemelka, Dni adaptacyjne, Dzień Otwarty Przedszkola, Święto Rodziny, Święto, Pieczonego Ziemniaka, oraz wiele innych uroczystości i imprez (Pasowanie na przedszkolaka, Dzień przedszkolaka, Andrzejki, Mikołaj, Spotkania opłatkowe, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie wiosny, Wielkanoc, Pożegnanie przedszkola).

Naszymi wieloletnimi partnerami są Szkoła Podstawowa nr 61, Prywatne Przedszkole Tęczowa Kraina, Samorządowe Przedszkole nr 35, Rada Dzielnicy XII, MOPS, Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska” Biblioteka Publiczna, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola. Wychowanie i Edukacja, oraz inne osoby doraźnie współpracujące w przedszkolem m.in. TAURON, Księgarnia Taniej Książki Tuliszków, Hurtownia EURO –TRADE, .

Nasze przedszkole jest miejscem nowoczesnym i przyjaznym, przygotowującym dzieci do podjęcia nauki w szkole z nastawieniem na sukces, wychowuje troskliwych ludzi, wrażliwych na potrzeby innych, uczy tolerancji i akceptacji.