Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy Rodziców, że po ogłoszeniu w dniu 9 maja 2022 r. wyników rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 Samorządowe Przedszkole nr 49 w Krakowie dysponuje:

  • 2. wolnymi miejscami w budynku przy ul. Bieżanowskiej 40
  • brak wolnych miejsc  w budynku przy al. Dygasińskiego 15A.

W związku z powyższym w terminie od 23 maja do 29 czerwca 2022 r. w przedszkolu będzie przeprowadzana Rekrutacja uzupełniająca na:

2 wolne miejsca – w budynku przy ul. Bieżanowskiej 40,  

Terminy w rekrutacji uzupełniającej:

23 maja – 1 czerwca 2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wskazanych we wniosku kryteriów. Rodzice dzieci, którzy złożyli dokumenty do naszego przedszkola w rekrutacji głównej, w rekrutacji uzupełniającej składają tylko stosowne oświadczenie. TUTAJ

23 maja - 2 czerwca 2022 r. – weryfikacja wniosków przez przedszkole - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach

21 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników naboru, lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

22 czerwca – 28 czerwca 2022 r.  –  potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia

29 czerwca 2021 r. – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.


Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola
na rok szkolny 2022/2023

W celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 49  im. Wróbelka Elemelka w Krakowie, konieczne jest wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie
załączonego druku i dostarczenie go do kancelarii przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40
w terminie od 25.04.2022r. do 06.05.2022r. do godz. 15:00.

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł również potwierdzić elektronicznie logując się na konto na krakow.formico.pl co nie zwalnia rodzica z obowiązku dostarczenia do przedszkola załączonego druku.

Niedotrzymanie w/w terminu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druk do pobrania:

Potwierdzenie woli

Druk dostępny również w kancelarii przedszkola.


 

 

Etap składania „Wniosków o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2022/2023” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym trwa

od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. (do godz. 15:00)

 

Podpisane przez rodziców „Wnioski o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2022/2023”

(zarówno dla dzieci starających się o miejsce w budynku przy ul. Bieżanowskiej 40,
jak i przy al. Dygasińskiego 15A)

wraz z załącznikami, należy złożyć poprzez wrzucenie koperty z korespondencją 

do oznaczonego pojemnika umieszczonego w przedsionku przy wejściu do budynku Przedszkola – ul. Bieżanowska 40 

w godzinach pracy przedszkola 6.30 - 17.00

Wniosek o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 do pobrania TUTAJ

Więcej informacji na temat rekrutacji oraz system wspierający proces naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Krakowie: TUTAJ