Projekty

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole bierze udział w następujących projektach:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.