Konkurs plastyczny

Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Wędrówka po świecie zawodów.

Należy stworzyć pracę konkursową techniką KOLAŻ (w postaci płaskiej). Praca plastyczna ma przedstawiać zawód w kierunku, którego kształcą krakowskie szkoły branżowe i techniczne. Praca powinna odzwierciedlać wiedzę dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego na temat przedstawianego zawodu. Powinna też koncentrować się na pozytywnych aspektach danego zawodu. Z pracy musi też wynikać informacja, która szkoła była inspiracją do wykonania kolażu (np. logo danej szkoły). Może to być każda szkoła branżowa lub techniczna z Krakowa.

1. Technika plastyczna: kolaż

2. Format pracy: A3

3. Pracę wraz z metryczką dostarczamy do przedszkola.

Szczegłowy regulamin konkursu dostępny (TUTAJ)