Informacje

 
 
 
 
DNI ADAPTACYJNE

Zapraszamy dzieci 3 letnie wraz z rodzicami na DNI ADAPTACYJNE do naszego przedszkola.

Odbędą się one w dniach 29, 30 sierpnia 2024 r. (czwartek, piątek)

ul. Bieżanowska 40, al. Dygasińskiego 15a

/zgodnie z miejscem przyjęcia dziecka do przedszkola/

w godz. 10.00 – 12.00

Prosimy przygotować dla dzieci obuwie zamienne.

Zebrania ogólne z rodzicami

Zapraszamy rodziców na zebrania ogólne z Dyrektorem Przedszkola, na których omówiona zostanie organizacja nowego roku szkolnego 2024/2025.

Zebrania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

al. Dygasińskiego 15a

02.09.2024 r. (poniedziałek)

godz. 16.00

ul. Bieżanowska 40

02.09.2024 r. (poniedziałek)

godz. 16.45

Po zebraniu głównym zapraszamy na spotkania z nauczycielami
do poszczególnych grup. 

Prosimy o zapewnienie opieki dla dzieci na czas zebrania.

Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych

Zapraszamy rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

3,4 letnich na zebranie,

które odbędzie się w poniedziałek 10 czerwca o godzinie 16.00

zgodnie z miejscem przyjęcia dziecka do przedszkola

w budynku przy ul. Bieżanowskiej 40 lub al. Dygasińskiego 15a.

INFORMACJA DLA RODZICÓW 

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy Rodziców, że po ogłoszeniu w dniu 8 maja 2024 r. wyników rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 Samorządowe Przedszkole nr 49 w Krakowie dysponuje wolnymi miejscami w obu budynkach przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40 i al. Dygasińskiego 15A.

W związku z powyższym w terminie od 20 maja do 28 czerwca 2024 r. w przedszkolu będzie przeprowadzana Rekrutacja uzupełniająca. 

Terminy w rekrutacji uzupełniającej:

20 maja – 3 czerwca 2024 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wskazanych we wniosku kryteriów. 

20 maja - 4 czerwca 2024 r. – weryfikacja wniosków przez przedszkole - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

19 czerwca 2024 r. – ogłoszenie wyników naboru, lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej 

20 czerwca – 27 czerwca 2024 r.  –  potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia

28 czerwca 2024 r. – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

Konkurs na nowalijkowe przebranie

W ramach projektu Dni Owocowo-Warzywnych

24 maja odbędzie się Dzień nowalijek.

Zapraszamy do udziału w konkursie na nowalijkowe przebranie

dla dzieci.

Najciekawsze przebrania zostaną nagrodzone.

Szczegółowych informacji o konkursie udzielają:

Urszula Cisowska-Turcza i Iwona Galia

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

W celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Samorządowego

Przedszkola nr 49 im. Wróbelka Elemelka w Krakowie,

konieczne jest wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie załączonego druku

i dostarczenie go do kancelarii przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40 

w terminie od 22.04.2024 r. do 07.05.2024 r. do godz. 15:00

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł również potwierdzić elektronicznie logując się na konto na krakow.formico.pl co nie zwalnia rodzica z obowiązku dostarczenia do przedszkola załączonego druku.
Druk do pobrania:  Potwierdzenie woli
Druk dostępny również w kancelarii przedszkola.

Rowerowy maj

Nasze przedszkole już kolejny raz przystępuje do kompanii Rowerowy Maj.

Rowerowy Maj to największa kampania w Polsce promująca zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, grona nauczycielskiego oraz rodziców i opiekunów. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji, popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków, które utrzymują się również po zakończeniu kampanii.

Deklaracje na rok szkolny 2024/2025

UWAGA!!!

Przypominamy, iż rodzice/opiekunowie prawni dzieci

uczęszczających do przedszkola

corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Termin składania deklaracji: od 21 do 29 lutego 2024 r.

Druk „deklaracji” dla dzieci kontynuujących będzie dostępny w przedszkolu

oraz na naszej stronie internetowej - od 21 lutego 2024 r.

Wypełnione (każde pole) i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych deklaracje przyjmujemy tylko w wersji papierowej.

Prosimy o dostarczenie ich do przedszkola
(w dwóch lokalizacjach: ul. Bieżanowska 40 i al. Dygasińskiego 15A).

Niezłożenie deklaracji w terminie do 29 lutego 2024 r. skutkuje

brakiem miejsca dla dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU WRÓBELKA ELEMELKA

Wszystkich chętnych rodziców wraz z dziećmi zapraszamy do naszego przedszkola

ul. Bieżanowska 40 i al. Dygasińskiego 15A

na dzień otwarty, który odbędzie się we wtorek  27.02.2024 r.

w godzinach od 17.00 do 18.30

 

W programie przewidziano:

Zwiedzanie przedszkola, rozmowy z dyrektorem, nauczycielkami,

zabawy plastyczne, konstrukcyjne w salach zabaw, smaczny poczęstunek

 Serdecznie zapraszamy!

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
W DNIACH  1 – 29 MARCA 2024 r.