Kontrast
Menu
Strona głowna  /  Aktualności
 
 
 
 
Aktualności

Zapraszamy na dni adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci 3-4 letnich,

które odbędą się w dniach 30, 31, 08.2022 r. (wtorek, środa) w godzinach od 10.00 do 12.00.

Prosimy o obuwie zastępcze dla dzieci.

Spotkania odbędą się w budynku głównym ul. Bieżanowska 40

oraz w Oddziale w Terenie al. Dygasińskiego 15A

(zgodnie z miejscem przyjęciem dziecka do przedszkola)

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-08-02 10:02:19

Zapraszamy rodziców na zebrania ogólne z Dyrektorem Przedszkola, na których omówiona zostanie organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023.

Zebrania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

ul. Bieżanowska 40

01.09.2022 r. (czwartek)

godz. 16.00

al. Dygasińskiego 15a

01.09.2022 r. (czwartek)

godz. 16.40

Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania w poszczególnych grupach.

Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom na czas zebrania.

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-07-22 10:45:56


Projekt "Dalsze przygody Wróbelka Elemelka"

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-07-07 18:51:25

Zapraszamy na zebranie organizacyjne rodziców dzieci nowoprzyjętych z rocznika 2018 i 2019

w dniu 22.06.2022 r. (środa) na godzinę 16.00.

Zebrania odbędą się w budynku głowynym ul. Bieżanowska 40

oraz w Oddziale w Terenie al. Dygasińskiego 15A

(zgodnie z miejscem przyjęciem dziecka do przedszkola).

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-06-15 10:36:43

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-05-30 21:02:45

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy Rodziców, że po ogłoszeniu w dniu 9 maja 2022 r. wyników rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 Samorządowe Przedszkole nr 49 w Krakowie dysponuje:

·         2. wolnymi miejscami w budynku przy ul. Bieżanowskiej 40

·         brak wolnych miejsc  w budynku przy al. Dygasińskiego 15A.

W związku z powyższym w terminie od 23 maja do 29 czerwca 2022 r. w przedszkolu będzie przeprowadzana Rekrutacja uzupełniająca na:

2 wolne miejsca – w budynku przy ul. Bieżanowskiej 40,  

Terminy w rekrutacji uzupełniającej:

23 maja – 1 czerwca 2022 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wskazanych we wniosku kryteriów. Rodzice dzieci, którzy złożyli dokumenty do naszego przedszkola w rekrutacji głównej, w rekrutacji uzupełniającej składają tylko stosowne oświadczenie. TUTAJ

23 maja - 2 czerwca 2022 r. – weryfikacja wniosków przez przedszkole - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach

21 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników naboru, lista dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

22 czerwca – 28 czerwca 2022 r.   potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia

29 czerwca 2021 r. – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.


komentarzy: (0)
data dodania: 2022-05-23 11:27:08

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola
na rok szkolny 2022/2023

W celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 49  im. Wróbelka Elemelka w Krakowie, konieczne jest wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie
załączonego druku i dostarczenie go do kancelarii przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40
w terminie od 25.04.2022r. do 06.05.2022r. do godz. 15:00.

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł również potwierdzić elektronicznie logując się na konto na krakow.formico.pl co nie zwalnia rodzica z obowiązku dostarczenia do przedszkola załączonego druku.

Niedotrzymanie w/w terminu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druk do pobrania:

Potwierdzenie woli

Druk dostępny również w kancelarii przedszkola.


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-04-22 14:23:07

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-04-19 16:57:36

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-04-18 14:51:16

Prosimy o zapoznanie się z pismem od pani Anny Korfel-Jasińskiej, Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki.

 

Skala pomocy jest ogromna – pismo Anny Korfel-Jasińskiej skierowane do krakowskich rodziców

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-03-24 14:23:09

UWAGA !!!

Przypominamy, iż  rodzice/opiekunowie prawni dzieci
uczęszczających do przedszkola
corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Termin składania deklaracji: od 18 do 28 lutego 2022 r.

Druk „deklaracji” dla dzieci kontynuujących będzie dostępny w przedszkolu

oraz na naszej stronie internetowej - od 18 lutego 2022 r.

DRUK DEKLARACJI

Wypełnione (każde pole) i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  deklaracje przyjmujemy tylko w wersji papierowej.
Prosimy o dostarczenie ich do przedszkola
(w dwóch lokalizacjach: ul. Bieżanowska 40 lub al. Dygasińskiego 15A).

Niezłożenie deklaracji w terminie do 28 lutego 2022 r. skutkuje
brakiem miejsca dla dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2022/2023


 

komentarzy: (0)
data dodania: 2022-02-18 09:53:53

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-12-23 15:42:29

Jak co roku do naszego przedszkola zawitał długo wyczekiwany gość!

Relacja z wydarzenia TUTAJ

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-12-17 19:33:10

UWAGA RODZICE

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz niską frekwencję dzieci w przedszkolu

w budynku przy ul. Bieżanowskiej 40

zebrania w grupach zostają

ODWOŁANE.

 

Informacje dotyczące sposobu omówienia wstępnej obserwacji dzieci zostaną przekazane na maila poszczególnych grup.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-11-15 13:37:32

Zapraszamy rodziców na zebrania w grupach, na których odbędzie się podsumowanie wstępnej obserwacji dzieci.

Zebrania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

ul. Bieżanowska 40

17.11.2021 r. (środa)

godz. 15.30 gr. I

godz. 16.00 gr. II

18.11.2021 r. (czwartek)

godz. 15.30 gr. III

godz. 16.00 gr. IV

 

al. Dygasińskiego 15a

16.11.2021 r. (wtorek)

godz. 15.30 gr. I 

godz. 16.00 gr. IV

godz. 16.30 gr. II 

godz. 17.00 gr. III

 

Zebrania odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy o obecność tylko jednego opiekuna dziecka.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-10-28 10:39:37

Nasze przedszkole bierze udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-10-27 19:12:25

Zapraszamy do udziału w głosowaniu w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego od 1 do 10 października. Każdy głosujący będzie miał za zadanie oddać głos na 6 różnych projektów (w tym: 3 głosy na projekty o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy na projekty o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

Głosować można:

elektronicznie www.budzet.krakow.pl
osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

Szczegóły na www.budzet.krakow.pl

#bowarto #obywatelskikrakow

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-10-03 11:58:16

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola na dyżur wakacyjny w lipcu proszeni są o kontakt telefoniczny od 06.08.2021 r. w sprawie kwoty do zapłaty za pobyt dziecka w przedszkolu.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-07-30 07:27:02

Szanowni Państwo,

proszę o niezwłoczne uregulowanie opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w czerwcu 2021 r.

Agnieszka Czekaj - wicedyrektor Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-07-15 14:06:10

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-05-22 14:26:03

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA
OD 1 WRZEŚNIA 2020 r.

Drodzy Rodzice,

Od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna pracę z zachowaniem reżimu sanitarnego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi MEN, MZ, GIS.

 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie:
 • Dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych  oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Dziecko bez objawów choroby zakaźnej (katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej
  37 C, widoczne osłabienie, ospałość, złe samopoczucie). Pomiar temperatury będzie dokonywany po wejściu do przedszkola.
 1. Dzieci przyprowadzać należy w  godzinach 6.30 do 8.20, a odbierać od 14.45 do 17.00.
  W innym czasie, z powodów organizacyjnych, przedszkole pozostaje zamknięte bez możliwości wejścia na jego teren. Odebranie dziecka w innych godzinach niż powyżej, można ustalić tylko telefonicznie.
 2. Prosimy w miarę możliwości o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:

ul. Bieżanowska 40
Gr.I     8.00 – 16.00
Gr.II    6.30 – 16.30
Gr.III   8.00 – 17.00
Gr.IV  7.30 – 16.00 


al. Dygasińskiego 15 A

Gr.I     8.00 – 15.00
Gr.II    6.30 – 16.30
Gr.III   7.00 – 17.00
Gr.IV   7.00 – 16.00

 1. Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola  z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu z zachowaniem zasad: 

                1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, odstęp od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi                         min. 1,5 m, dystans od pracowników przedszkola min 1,5 m. 

                 Jednocześnie w przedszkolu może przebywać do  10 opiekunów w jednym czasie-
                 wg ustaleń pracownika przedszkola.

 1. Czas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola nie powinien przekraczać 5 minut, by usprawnić organizację pracy przedszkola.
 2. Pracownik przedszkola odprowadzi dziecko pod opiekę nauczyciela lub wskaże właściwą grupę (dzieci starsze).
 3. Przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla nauczyciela powinien skontaktować się telefonicznie lub mailowo tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni.
 5. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek, słodyczy i innych niepotrzebnych przedmiotów.
 6. Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi.
 7. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów.

 

Ponadto:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek zapoznać się  aktualną Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą od 1 września 2020 r. w Samorządowym Przedszkolu nr 49 
  w Krakowie w czasie zagrożenia epidemicznego (dokument dostępny TUTAJ).
 2. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu należy dostarczyć:
 • Wypełnione OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO  (druk dostępny TUTAJ).
 • Oryginał  POTWIERDZENIA WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (druk dostępny TUTAJ).
 • UPOWAŻNIENIE DO ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA  (druk dostępny TUTAJ).

 

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście lub odbiór prosimy o cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą min 1,5 m.

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 16:13:03