Informacje

 
 
 
 
Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców na zebrania podsumowujące wyniki wstępnej obserwacji dzieci. 
 

Zebrania odbędą się w dniu 22 listopada 2022 r. (wtorek)

w następujących godzinach: 

ul. Bieżanowska 40 

grupa "Krasnoludki" i "Biedronki" godz. 16.00 

grupa "Pszczółki" i "Wróbelki" godz. 16.30 

al. Dygasińskiego 15A 

grupa "Misie" i "Jeżyki" godz. 16.00 

grupa "Wiewiórki" i "Sówki" godz. 16.30 

Prosimy o zapewnienie opieki dla dzieci na czas zebrania. 

Ankieta Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Zachęcamy rodziców do wypełnienia ankiety przekazanej przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

https://ankieta.cm-uj.krakow.pl/index.php?r=survey/index&sid=163198&lang=pl

Efektem przeprowadzonego badania będzie m.in. opracowanie stanowiska w zakresie potrzeb żywieniowych dzieci, oraz wnioski odnoszące się do oceny stanu zdrowia, w tym stanu odżywienia dzieci, zachowań żywieniowych i potrzeb w zakresie stosowania diet leczniczych lub eliminacyjnych w badanej populacji. 

Zmiana opłat za korzystanie z przedszkola

Informujemy, iż od 01.11.2022 r. uległy zmianie opłaty za korzystanie z przedszkola –  

UCHWAŁA NR XCVII/2647/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce OPŁATY.

 

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy na dni adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci 3-4 letnich,

które odbędą się w dniach 30, 31, 08.2022 r. (wtorek, środa) w godzinach od 10.00 do 12.00.

Prosimy o obuwie zastępcze dla dzieci.

Spotkania odbędą się w budynku głównym ul. Bieżanowska 40

oraz w Oddziale w Terenie al. Dygasińskiego 15A

(zgodnie z miejscem przyjęciem dziecka do przedszkola)

Zebrania dla rodziców

Zapraszamy rodziców na zebrania ogólne z Dyrektorem Przedszkola, na których omówiona zostanie organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023.

Zebrania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

ul. Bieżanowska 40

01.09.2022 r. (czwartek)

godz. 16.00

al. Dygasińskiego 15a

01.09.2022 r. (czwartek)

godz. 16.40

Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania w poszczególnych grupach.

Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom na czas zebrania.