Informacje

 
 
 
 
Deklaracje na rok szkolny 2024/2025

UWAGA!!!

Przypominamy, iż rodzice/opiekunowie prawni dzieci

uczęszczających do przedszkola

corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

Termin składania deklaracji: od 21 do 29 lutego 2024 r.

Druk „deklaracji” dla dzieci kontynuujących będzie dostępny w przedszkolu

oraz na naszej stronie internetowej - od 21 lutego 2024 r.

Wypełnione (każde pole) i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych deklaracje przyjmujemy tylko w wersji papierowej.

Prosimy o dostarczenie ich do przedszkola
(w dwóch lokalizacjach: ul. Bieżanowska 40 i al. Dygasińskiego 15A).

Niezłożenie deklaracji w terminie do 29 lutego 2024 r. skutkuje

brakiem miejsca dla dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2024/2025

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU WRÓBELKA ELEMELKA

Wszystkich chętnych rodziców wraz z dziećmi zapraszamy do naszego przedszkola

ul. Bieżanowska 40 i al. Dygasińskiego 15A

na dzień otwarty, który odbędzie się we wtorek  27.02.2024 r.

w godzinach od 17.00 do 18.30

 

W programie przewidziano:

Zwiedzanie przedszkola, rozmowy z dyrektorem, nauczycielkami,

zabawy plastyczne, konstrukcyjne w salach zabaw, smaczny poczęstunek

 Serdecznie zapraszamy!

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
W DNIACH  1 – 29 MARCA 2024 r.