Archiwum

Zebranie organizacyjne

Zapraszamy na zebranie organizacyjne rodziców dzieci nowoprzyjętych z rocznika 2019 i 2020

w dniu 26.06.2023 r. (poniedziałek) na godzinę 16.00.

Zebrania odbędą się w budynku głowynym ul. Bieżanowska 40

oraz w Oddziale w Terenie al. Dygasińskiego 15A

(zgodnie z miejscem przyjęciem dziecka do przedszkola).

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy Rodziców, że po ogłoszeniu w dniu 10 maja 2023 r. wyników rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 Samorządowe Przedszkole nr 49 w Krakowie dysponuje:

  • 2. wolnymi miejscami w budynku przy ul. Bieżanowskiej 40
  • 10. wolnymi miejscami w budynku przy al. Dygasińskiego 15A.

W związku z powyższym w terminie od 25 maja do 30 czerwca 2023 r. w przedszkolu będzie przeprowadzana Rekrutacja uzupełniająca.

 

Terminy w rekrutacji uzupełniającej:

25 maja – 5 czerwca 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata wskazanych we wniosku kryteriów.

25 maja - 6 czerwca 2023 r. – weryfikacja wniosków przez przedszkole - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

21 czerwca 2023 r. – ogłoszenie wyników naboru, lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej

22 czerwca – 29 czerwca 2023 r.  –  potwierdzanie przez rodziców woli przyjęcia

30 czerwca 2023 r. – ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

W celu potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Samorządowego Przedszkola nr 49  im. Wróbelka Elemelka w Krakowie, konieczne jest wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie załączonego druku i dostarczenie go do kancelarii przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40 w terminie od 24.04.2023r. do 09.05.2023 r. do godz. 15:00.

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł również potwierdzić elektronicznie logując się na konto na krakow.formico.pl co nie zwalnia rodzica z obowiązku dostarczenia do przedszkola załączonego druku.

Niedotrzymanie w/w terminu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Druk do pobrania:

Potwierdzenie woli

Druk dostępny również w kancelarii przedszkola.

DZIEŃ OTWARTY W PRZEDSZKOLU WRÓBELKA ELEMELKA

Wszystkich chętnych rodziców wraz z dziećmi zapraszamy do naszego przedszkola

ul. Bieżanowska 40 i al. Dygasińskiego 15A

na dzień otwarty, który odbędzie się we wtorek  28.02.2023 r.

w godzinach od 17.00 do 18.30

W programie przewidziano:

Zwiedzanie przedszkola, rozmowy z dyrektorem, nauczycielkami,

zabawy plastyczne, konstrukcyjne w salach zabaw, smaczny poczęstunek

 Serdecznie zapraszamy!

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA  NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
W DNIACH  1 – 31 MARCA 2023 r.

Uwaga Rodzice

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 49 zaprasza Rodziców

dzieci osiągających gotowość szkolną

na spotkanie z Dyrektorem i nauczycielami Szkół Podstawowych.

Swoje oferty przedstawią:

Szkoła Podstawowa nr 61, ul. Popławskiego 17, Kraków

Szkoła Podstawowa nr 148, ul. Żabia 20, Kraków

Serdecznie zapraszam na spotkanie
w trosce o wybór odpowiedniej szkoły dla Państwa dziecka.

Spotkanie odbędzie się w budynku Przedszkola przy ul. Bieżanowskiej 40

28.02.2023 r. /wtorek/ o godzinie 16.00

BANK POMYSŁÓW- aplikacja

 

Masz pomysł na jeszcze lepszy Kraków? Stworzenie nowych miejsc rekreacji, organizacja wydarzeń kulturalnych, możliwość spędzania wolnego czasu, stacje napraw rowerów, budowa chodników czy  przejść dla pieszych. Chcesz podpowiedzieć innym co można zrobić w Twojej okolicy?

Wejdź na stronę: https://msip.krakow.pl  w zakładce APLIKACJE znajdziesz BANK POMYSŁÓW- aplikacja, wypełnij ankietę i prześlij do nas swój pomysł, który stanie się inspiracją dla innych.

 

Pamiętaj! Bank Pomysłów to narzędzie umożliwiające zebranie pomysłów mieszkańców, które mogą stać się pierwszym krokiem zmian w Twojej okolicy. Po więcej wejdź na https://obywatelski.krakow.pl/ już dziś.

Zebranie dla Rodziców

Zapraszamy Rodziców na zebrania podsumowujące wyniki wstępnej obserwacji dzieci. 
 

Zebrania odbędą się w dniu 22 listopada 2022 r. (wtorek)

w następujących godzinach: 

ul. Bieżanowska 40 

grupa "Krasnoludki" i "Biedronki" godz. 16.00 

grupa "Pszczółki" i "Wróbelki" godz. 16.30 

al. Dygasińskiego 15A 

grupa "Misie" i "Jeżyki" godz. 16.00 

grupa "Wiewiórki" i "Sówki" godz. 16.30 

Prosimy o zapewnienie opieki dla dzieci na czas zebrania. 

Ankieta Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

Zachęcamy rodziców do wypełnienia ankiety przekazanej przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

https://ankieta.cm-uj.krakow.pl/index.php?r=survey/index&sid=163198&lang=pl

Efektem przeprowadzonego badania będzie m.in. opracowanie stanowiska w zakresie potrzeb żywieniowych dzieci, oraz wnioski odnoszące się do oceny stanu zdrowia, w tym stanu odżywienia dzieci, zachowań żywieniowych i potrzeb w zakresie stosowania diet leczniczych lub eliminacyjnych w badanej populacji. 

Zmiana opłat za korzystanie z przedszkola

Informujemy, iż od 01.11.2022 r. uległy zmianie opłaty za korzystanie z przedszkola –  

UCHWAŁA NR XCVII/2647/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce OPŁATY.

 

Dni adaptacyjne w przedszkolu

Zapraszamy na dni adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci 3-4 letnich,

które odbędą się w dniach 30, 31, 08.2022 r. (wtorek, środa) w godzinach od 10.00 do 12.00.

Prosimy o obuwie zastępcze dla dzieci.

Spotkania odbędą się w budynku głównym ul. Bieżanowska 40

oraz w Oddziale w Terenie al. Dygasińskiego 15A

(zgodnie z miejscem przyjęciem dziecka do przedszkola)

Zebrania dla rodziców

Zapraszamy rodziców na zebrania ogólne z Dyrektorem Przedszkola, na których omówiona zostanie organizacja nowego roku szkolnego 2022/2023.

Zebrania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

ul. Bieżanowska 40

01.09.2022 r. (czwartek)

godz. 16.00

al. Dygasińskiego 15a

01.09.2022 r. (czwartek)

godz. 16.40

Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania w poszczególnych grupach.

Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom na czas zebrania.

Nasze przedszkole włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.