Kontrast
Menu
Strona głowna  /  Aktualności
 
 
 
 
Archiwum aktualności

Zapraszamy rodziców na zebrania w grupach, na których omówiona zostanie organizacja nowego roku szkolnego 2021/2022.

Zebrania odbędą się wg poniższego harmonogramu:

ul. Bieżanowska 40

01.09.2021 r. (środa)

godz. 16.15 - 17.00 gr. I i II

godz. 17.00 - 17.45 gr. III i IV

W tym dniu po zebraniach dyrektor do dyspozycji rodziców do godz. 18.00

al. Dygasińskiego 15a

02.09.2021 r. (czwartek)

godz. 16.15 – 17.00 gr. I i II

godz. 17.00  - 17.45 gr. III i IV

W tym dniu po zebraniach dyrektor do dyspozycji rodziców do godz. 18.00

 

Zebrania odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy o obecność tylko jednego opiekuna dziecka.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-07-27 15:08:20

Cała Elemelkowa kwietna łąka

dla naszych

ukochanych Tatusiów w dniu ich święta

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-06-23 13:51:48

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-04-23 09:36:08

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-29 16:47:24

Szanowni Państwo,

 

w nawiązaniu do ostatniej informacji dotyczącej działalności przedszkoli w okresie najbliższych dwóch tygodni, informuję, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie
z którym, ograniczenie funkcjonowania przedszkoli polega na zawieszeniu zajęć dla dzieci.

Powołując się na z § 2 ust. 4 ww. rozporządzenia, dyrektor przedszkola na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2)  rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i  zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom     niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których     mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia     14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek,

– ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, do którego uczęszczają te dzieci.

 

Zgodnie z rozporządzeniem, katalog zawodów Rodziców (jak wyżej), którzy mogą zgłaszać chęć i potrzebę zapewnienia dziecku opieki w przedszkolu jest znacznie szerszy, aniżeli ten przekazany podczas czwartkowej konferencji prasowej.

 

Mając na uwadze powyższe, Rodziców chętnych do objęcia opieką ich dzieci przez nadchodzące dwa tygodnie, bardzo proszę o wypełnienie wniosku i dostarczenie go do przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu. (Wniosek dostępny TUTAJ)

Wnioski do wypełnienia będą także dostępne na miejscu w przedszkolu.

 

Ewa Lelo

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 49

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-29 15:02:36

UWAGA RODZICE

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców
(zgodnie z zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa)
w dniach 27.03.2021 r. - 09.04.2021 r.
przedszkole będzie zamknięte.

 

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej). Zainteresowanych rodziców proszę o kontakt telefoniczny.

Dyrektor Ewa Lelo

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-26 14:27:24

KOMUNIKAT

Wysyłka zaproszeń do Krakowskiego Panelu Klimatycznego – pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie.

Już wkrótce, z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa rozpocznie się Krakowski Panel Klimatyczny – pierwszy panel obywatelski w Krakowie. Właśnie ruszyła wysyłka zaproszeń do 20 000 losowo wybranych gospodarstw domowych na terenie Krakowa. Rejestracja Panelistów i Panelistek potrwa do 26 marca 2021 r.

Panel obywatelski jest sposobem podejmowania ważnych decyzji przez losowo wyłonioną grupę mieszkańców, której rolą jest rozstrzygnięcie danej sprawy biorąc pod uwagę dobro wspólne. Pierwszy w Krakowie panel obywatelski poświęcony jest zmianom klimatu i neutralności klimatycznej miasta. Jego celem jest wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak Miasto Kraków
i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?

Wysyłka zaproszeń jest pierwszym etapem doboru Panelistów i Panelistek. Spośród osób, które otrzymają zaproszenie i które następnie wyrażą chęć udziału w panelu,  wyłoniona zostanie grupa 60 osób wraz z 10-osobową grupą rezerwową. Wylosowane osoby będą stanowić grupę reprezentatywną dla całego miasta pod względem cech społeczno-demograficznych
i przestrzennych (płeć, grupa wiekowa, dzielnica zamieszkania, poziom wykształcenia).

Planowane terminy spotkań Panelu:

 1. 10 kwietnia 2021 r. – spotkanie inauguracyjne i edukacyjne;
 2. 17 kwietnia 2021 r. – spotkanie edukacyjne;
 3. 24 kwietnia 2021 r. – spotkanie edukacyjne;
 4. 15 maja 2021 r. – spotkanie deliberacyjne;
 5. 29 maja 2021 r. – spotkanie deliberacyjne;
 6. 12 czerwca 2021 r. – głosowanie i spotkanie podsumowujące.

Spotkania odbywać się będą w godzinach 9.00-15.00 w krakowskiej Tauron Arenie.

Za udział w panelu przewidziano wynagrodzenie.

Ze względu na sytuację pandemiczną, która może uniemożliwić odbycie spotkań w trybie stacjonarnym, istnieje możliwość, iż spotkania uczestników panelu będą się odbywać w formule
on-line. Operator panelu zapewni pełne wsparcie techniczne dla panelistów.

 

Rekomendacje przyjęte z poparciem na poziomie co najmniej 80% głosujących panelistów będą przedłożone Prezydentowi Miasta Krakowa do realizacji.

Operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego jest Fundacja Instytut Polityk Publicznych, niezależna organizacja pozarządowa o profilu społeczno-eksperckim.

Dodatkowe informacje nt. Panelu znajdują się na stronach internetowych:

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa.

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-22 13:28:34

Masz pomysł na jeszcze lepszy Kraków?  Nie wiesz czy poradzisz sobie z pisaniem projektu do budżetu obywatelskiego lub inicjatywy lokalnej? Chcesz podpowiedzieć innym co można zrobić w Twojej okolicy?  Właśnie dla takich osób jak Ty stworzyliśmy BANK POMYSŁÓW, z którego możesz skorzystać już teraz.

 

BANK POMYSŁÓW to miejsce gdzie możesz przesłać swój pomysł który stanie się inspiracją dla innych. Wejdź na stronę: https://msip.krakow.pl/ w zakładce APLIKACJE znajdziesz BANK POMYSŁÓW- aplikacja. Zgłoś pomysł, zobacz jakie to proste.

 

 

Więcej informacji na: https://budzet.krakow.pl/

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-03-22 13:22:00

UWAGA !!!

Przypominamy, iż  rodzice/opiekunowie prawni dzieci
uczęszczających do przedszkola
corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu.

 

Termin składania deklaracji: od 18 do 26 lutego 2021 r.

Druk „deklaracji” dla dzieci kontynuujących będą dostępne w przedszkolu

oraz na naszej stronie internetowej - od 18 lutego 2021 r.

 

Wypełnione (każde pole) i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  deklaracje przyjmujemy tylko w wersji papierowej. Prosimy
o wrzucanie ich do pojemników umieszczonych w przedsionku przedszkola
(w dwóch lokalizacjach: ul. Bieżanowska 40 i al. Dygasińskiego 15A)

Niezłożenie deklaracji w terminie do 26 lutego 2021 r. skutkuje
brakiem miejsca dla dziecka w przedszkolu na rok szkolny 2021/2022

komentarzy: (0)
data dodania: 2021-02-17 13:13:13

 

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem dotyczącym zagadnień związanych z krakowską oświatą przygotowanym przez Wydział Edukacji UMK. Dokument dostępny jest TUTAJ

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-30 17:42:08

                                                                                                                

 

Specjalne życzenia od dzieci dla Państwa przesłane zostaną na grupowe maile.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-12-21 11:07:01

W związku z trwającą pandemią i ryzykiem zakażeń, w przedszkolu ograniczamy do minimum kontakt z osobami z zewnątrz. Dlatego wizyta Świętego Mikołaja, tak ważna dla wszystkich dzieci, w tym roku będzie nieco inna. Jak co roku nauczyciele wraz z dziećmi będą przygotowywać się do tego wydarzenia organizując różnorodne zabawy i zajęcia.
Mikołaj we współpracy z Radą Rodziców przygotuje niespodzianki dla poszczególnych grup, które zostawi dla dzieci w ich salach, i z których będą korzystać w przedszkolu.

Zapewniamy, że czas oczekiwania na wizytę Mikołaja organizowany przez nauczycieli i personel przedszkola dostarczy dzieciom niezapomnianych wrażeń i przeżyć.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-11-20 18:35:20

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie obserwujemy, że wiele dzieci z różnych powodów nie może uczęszczać do przedszkola. Dlatego przy dużej absencji w grupie nauczyciele będą dla Państwa opracowywać materiały z propozycjami zabaw i zajęć, które możecie Państwo wykorzystać spędzając czas z dziećmi w domu. Propozycje te będą przesyłane bezpośrednio do Państwa poprzez grupowe maile.

W razie pytań czy wątpliwości dotyczących pracy z dzieckiem proszę kontaktować się mailowo z nauczycielami.

Ewa Lelo – dyrektor przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-26 11:30:27

Nasze przedszkole włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-23 10:41:14

UWAGA!

Na czas zmiany organizacyjnej przedszkola na podstawie art. 106 ust 3 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn.zm.) -  stawka żywieniowa wynosi 8,80 zł od dnia 1 pażdziernika 2020 r. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-10-05 17:17:00

Zapraszamy na zabrania organizacyjne w grupach, które odbędą się wg poniższego harmonogramu:

 

ul. Bieżanowska 40

08.09.2020 r. (wtorek) godz. 16.00 gr. II

09.09.2020 r. (środa) godz. 16.00 gr. IV

10.09.2020 r. (czwartek) godz. 16.00 gr. III

 

al. Dygasińskiego 15a

07.09.2020 r. (poniedziałek) godz. 16.00 gr. IV

08.09.2020 r. (wtorek) godz. 16.00 gr. III

09.09.2020 r. (środa) godz. 16.00 gr. II

 

Zebrania odbędą się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy o obecność tylko jednego opiekuna dziecka.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-09-01 17:28:36

Zapraszamy rodziców dzieci przyjętych w roku szkolnym 2020/2021 do GRUPY I na zebranie

w dniu 31.08.2020 r. o godzinie 16.30 w budynku przy ul Bieżanowskiej oraz w budynku przy

al. Dygasińskiego 15 A (zgodnie z listą przyjęć).

Zebranie odbędzie się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy o obecność tylko jednego opiekuna dziecka.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-08-26 17:05:56

Drodzy Rodzice,

napływają do Przedszkola różne formy podziękowań i życzeń od Państwa i dzieci. Poniżej zamieszczamy kolejny filmik, tym razem od grupy III z budynku głównego. W imieniu wszystkich wzruszonych nauczycieli i pracowników Przedszkola pragniemy serdecznie podziękować za wyrazy sympatii. Dziękujemy za każde dobre słowo, które w tym roku szkolnym usłyszeliśmy od Państwa oraz za współpracę. Jeszcze raz życzymy udanego, zasłużonego wypoczynku i nabrania sił na nowy rok szkolny.

Ewa Lelo – dyrektor przedszkola

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-07-06 09:48:48

Niezmiernie miło nam poinformować, że Ewa  z gr. II OWT zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. Bohaterowie utworów Hanny Łochockiej oczami dzieci.

Gratulujemy!

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-07-02 23:08:13

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-07-01 12:20:49

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-29 08:05:17

Z okazji Dnia Ojca

wszystkim kochanym tatusiom życzymy 

uśmiechu, radości, miłości ze strony swoich pociech

i rozpierającej dumy z ich codziennych sukcesów.

 

 

 
 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-23 17:11:37

Gr. IV „Sówki”

KOCHANE DZIECI, DRODZY RODZICE

Wielkimi krokami zbliża się koniec Waszej Przedszkolnej przygody. Niestety sytuacja w Polsce związana z epidemia koronawirusa uniemożliwiła nam Wszystkim pożegnanie się w tradycyjny sposób – przedstawieniem, wierszem, piosenką. Przygotowaliśmy dla Was pamiątkowe dyplomy i inne niespodzianki. Zapraszamy po ich odbiór w dniach:

26.06.2020 r. /piątek/ -11.00- 12.00

29.06.2020 r. /poniedziałek/ 15.30-16.30

W związku z obwiązującymi zasadami wzmożonego reżimu sanitarnego wynikającymi z wytycznych przeciwepidemicznych GIS odbiór pamiątkowych dyplomów i innych niespodzianek odbywać się będzie przed budynkiem przedszkola przy ul. Dygasińskiego 15a.

Nauczycielki grupy

 

Termin obioru dyplomów dla dzieci z gr IV P.49 podany zostanie w najbliższym czasie.

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-22 20:57:41

Informujemy, że w okresie wakacyjnym nasze przedszkole będzie pracowało w miesiącu lipcu.
W dalszym ciągu obowiązywać  będą zasady wzmożonego reżimu sanitarnego wynikające z wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego (
tutaj) Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej (tutaj) oraz Procedurą Bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 49 (tutaj). Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola należy zapoznać się wymienionym dokumentami.

 

Rodzice, którzy zapisali dziecko na miesiąc lipiec zobowiązani są do wypełnienia WNIOSKU ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA i odesłania go do 24.06.2020 r. na adres przedszkola: przedszkole49krakow@poczta.onet.pl (tutaj). Oryginał dokumentu należy dostarczyć do przedszkola najpóźniej pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-16 10:25:21

Szanowny Rodzicu,

informujemy, że przedszkole w dalszym ciągu pracuje w reżimie sanitarnym w opariu o nowe wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego (tutaj). W związku z tym zmienił się punkt dotyczący liczby dzieci w grupie oraz przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w Procedurze Bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu
nr 49 (tutaj).

 

Zapoznaj się z podstawowymi ograniczeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (tutaj), Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej (tutaj) oraz Procedurą Bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 49 (tutaj).

 

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w czasie pandemii COVID-19 należy zapoznać się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA w przedszkolu (tutaj). Jeżeli ją akceptujesz,
a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Twojemu dziecku osobistej opieki wypełnij WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA i odeślij na adres przedszkola: przedszkole49krakow@poczta.onet.pl tutaj.

 

Przedszkole będzie rozpatrywać wyłącznie kompletne wnioski, wypełnione we wszystkich punktach, podpisane we wszystkich wskazanych miejscach.

 

Przysłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi, kryteriami zawartymi we wniosku.

 

Rodzice zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach weryfikacji.

 

Należy pamiętać że:

 • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
 • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • wnioski na kolejny tydzień należy składać najpóźniej do czwartku w tygodniu poprzedzającym. Kwalifikacja zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami, w granicach określonych ilością miejsc.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

1. ORGANIZACJA PRACY:

Ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki dla większej ilości dzieci, zostaną uruchomione
3 sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie do 16 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

Godziny funkcjonowania grup będą ogłoszone po weryfikacji i zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola.

Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (dywany, pluszaki, książki itp.).

W przedszkolu zostaną utworzone izolatoria dla dzieci i pracowników przedszkola w przypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19.

 

2. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem przed wejściem do przedszkola, nasz pracownik zaprosi je do środka
i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C), dziecko zostanie odprowadzone do szatni, a po przebraniu się do sali pod opiekę nauczyciela.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście lub odbiór prosimy o cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, wynoszącego min 1,5 m.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-06-05 12:45:02

Wszystkim dzieciom (małym i dużym) z okazji ich święta

składamy życzenia spełnienia marzeń, realizacji wszystkich zamierzeń,

zadowolenia z rezultatów podejmowanych działań

a przede wszystkim codziennego uśmiechu i radości.

                                                 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-31 20:25:29

Serdecznie dziękuję Rodzicom, którzy obecnie przyprowadzają dzieci do Przedszkola za zrozumienie
i przestrzeganie procedur w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego.

Ewa Lelo - dyrektor przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-27 10:46:18

 

 

Dziś dzień najważniejszy dla wszystkich dzieci,

dziś świętują najbliższe, najukochańsze w ich życiu osoby,

dziś Dzień Mamy.

W tym szczególnym dniu

składamy wszystkim Mamom życzenia

najwspanialszych dni spędzonych ze swoimi dziećmi,

cudownych wspomnień,

nieustającej dumy i radości płynącej z obserwowania rozwoju swoich dzieci,

ich osiągnięć (dużych i tych małych, codziennych).

Życzymy spełnienia najskrytszych marzeń,

nie tylko tych, które dotyczą przyszłości Waszych pociech…

 

Zapraszamy wszystkie Mamy do obejrzenia niespodzianki przygotowanej przez dzieci

NIESPODZIANKA DLA MAMY

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-26 08:40:52

Dotychczasowe propozycje do pracy z dziećmi znajdują się w zakładce Nauczanie zdalne

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-15 15:10:28

UWAGA!

Na czas zmiany organizacyjnej przedszkola na podstawie art. 106 ust 3 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018r. poz. 996 z późn.zm.) -  stawka żywieniowa wynosi 10,00 zł od dnia 18 maja 2020 r. 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-14 18:52:51

Szanowny Rodzicu,

przedszkole zostało otwarte w ograniczonym zakresie w dniu 18.05.2020 r.

 

Zapoznaj się z podstawowymi ograniczeniami wynikającymi z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (tutaj), Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej (tutaj) oraz Procedurą Bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 49 (tutaj).

 

Chcąc zgłosić dziecko, aby korzystało z usług Przedszkola w czasie pandemii COVID-19 należy zapoznać się z PROCEDURĄ BEZPIECZEŃSTWA w przedszkolu (tutaj). Jeżeli ją akceptujesz,
a sytuacja rodzinna nie pozwala na zapewnienie Twojemu dziecku osobistej opieki wypełnij WNIOSEK ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA i odeślij na adres przedszkola: przedszkole49krakow@poczta.onet.pl
(tutaj).

 

Przedszkole będzie rozpatrywać wyłącznie kompletne wnioski, wypełnione we wszystkich punktach, podpisane we wszystkich wskazanych miejscach.

 

Przysłane wnioski zostaną zweryfikowane zgodnie z wytycznymi, kryteriami zawartymi we wniosku.

 

Rodzice niezwłocznie zostaną poinformowani telefonicznie o wynikach weryfikacji.

 

Należy pamiętać że:

 • w pierwszej kolejności będą przyjęte te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu;
 • pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Wnioski na kolejny tydzień należy składać najpóźniej do czwartku w tygodniu poprzedzającym. Kwalifikacja zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami, w granicach określonych ilością miejsc.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W FUNKCJONOWANIU PRZEDSZKOLA

1.        ORGANIZACJA PRACY:

Ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki dla większej ilości dzieci, zostaną uruchomione
3 sale dydaktyczne, w których może przebywać maksymalnie po 10 dzieci, nauczyciel oraz pracownik obsługi.

Godziny funkcjonowania grup będą ogłoszone po weryfikacji i zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola.

Zastrzega się możliwość zmiany organizacji pracy wynikającej z bieżącej sytuacji.

Sale zostały przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi: zostały usunięte wszelkie sprzęty, zabawki oraz pomoce, których nie można poddawać dezynfekcji (dywany, pluszaki, książki itp.).

W przedszkolu zostaną utworzone izolatoria dla dzieci i pracowników przedszkola w przypadku podejrzenia zakażenia COVID – 19.

 

2.      ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI:

Pożegnaj się z dzieckiem przed wejściem do przedszkola, nasz pracownik zaprosi je do środka
i dokona pomiaru temperatury, poczekaj więc chwilę na wynik pomiaru.

Jeżeli wynik pomiaru będzie w normie (temperatura graniczna 37°C), dziecko zostanie odprowadzone do szatni, a po przebraniu się do sali pod opiekę nauczyciela.

Rodziców z dziećmi oczekujących na wejście lub odbiór prosimy o cierpliwość i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, wynoszącego min 1,5 m.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-13 10:29:49

Drodzy Rodzice,

grupa IV- Sówki /OWT/ od września realizuje międzynarodowy projekt edukacyjny „Moje zdrowie, moja siła- wielka moc”. W ramach jednego z modułów wykonujemy zadanie „Ja i moi koledzy”, którego celem jest wskazanie różnic międzyludzkich z jednoczesnym naciskiem na akceptacje i poszanowanie ich. Przygotowałam dla dzieci krótką prezentację sygnalizującą ten jakże trudny temat. Będę wdzięczna za zaangażowanie i zapoznanie się z nią wraz z pociechami. Serdecznie zapraszam do skorzystania z tych treści wszystkie dzieci z całego naszego Przedszkola.

 

https://prezi.com/view/BqRztzVCvYwMibAs5K0G/

 

Zachęcam również do wykonania pracy plastycznej lub zdjęcia w temacie: Ja i mój wymarzony rower- spacery po Krakowie łączącego się z tematem tygodnia. Zdjęcia ze spaceru lub zdjęcia prac plastycznych proszę o przesłanie na adres e-mail przedszkola:

przedszkole49krakow@poczta.onet.pl

Dla dzieci, które zechcą wziąć udział w zabawie przygotuję pamiątkowe kolaże i dyplomy.

 

Pozdrawiam

Wioleta Łuków

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-12 17:26:35

Rekrutacja uzupełniająca

Samorządowe Przedszkole nr 49 w Krakowie

 

na jedno wolne miejsce – budynek al. Dygasińskiego 15A

 

25.05.202002.06.2020

Przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola”  -

 • Rodzice dzieci, którzy złożyli dokumenty do naszego przedszkola jako przedszkola pierwszego wyboru
  w rekrutacji głównej, w rekrutacji uzupełniającej składają tylko stosowne oświadczenie (na adres e-mail przedszkola):

„Wyrażam wolę wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej mojego dziecka ………………………..……………...
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są aktualne”.

do 3 czerwca 2020 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

17.06.2020 r. godz. 9.00

 

Ogłoszenie wyników rekrutacji /listy zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych

18 – 25.06.2020 r.

 

Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia

26.06.2020 r. godz. 9.00

 

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-11 16:26:23

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-11 13:06:07

Drodzy Rodzice,

za nami piękny słoneczny weekend. Mamy nadzieję, że wykorzystaliście go do aktywnego spędzania czasu razem, czujecie się wypoczęci i pełni zapału do zajęć, które czekają na Was w nadchodzącym tygodniu. Mamy również nadzieję, że wśród propozycji zabaw i zajęć przygotowanych przez nauczycieli znajdziecie Państwo działania, które będą inspiracją dla dzieci do rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Jak zwykle życzymy udanego tygodnia i w razie pytań czy wątpliwości zapraszamy do kontaktu mailowego: przedszkole49krakow@poczta.onet.pl.

 

Ewa Lelo - dyrektor przedszkola

 

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci 3-4 letnich w dniach 11.05.-15.05.2020 znajdziesz TUTAJ

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci 5-6 letnich w dniach 11.05.-15.05.2020   znajdziesz TUTAJ

Propozycje ćwiczeń logopedycznych 3-4 letnich w dniach 11.05.-15.05.2020 znajdziesz TUTAJ

Propozycje ćwiczeń logopedycznych 5-6 letnich w dniach 11.05.-15.05.2020 znajdziesz TUTAJ

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-11 09:38:04

Drodzy Rodzice,

To kolejne nasze spotkanie z Wami. Tym razem zdecydowaliśmy się zamieścić dla Państwa kilka podstawowych informacji dotyczących problemu zachowań konfliktowych, agresywnych u dzieci. Dość często ten temat pojawia się w rozmowach i konsultacjach telefonicznych lub mailowych z Państwem.

Mamy nadzieję, że zamieszczone poniżej wyjaśnienia i sugestie pomogą radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

 

Serdecznie pozdrawiamy

Zespół pracowników PPP3

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-08 11:53:29

W związku z koniecznością przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń przedszkola prosimy
o odebranie rzeczy osobistych dzieci z budynku przedszkola do którego uczęszcza dziecko
wg poniższego harmonogramu:

12 maja w godzinach od 9.00 do 12.00 grupa I P.49 i OWT

12 maja w godzinach od 12.00 do 15.00 grupa II P.49 i OWT

13 maja w godzinach od 9.00 do 12.00 grupa III P.49 i OWT

13 maja w godzinach od 12.00 do 15.00 grupa IV P.49 i OWT

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-07 09:30:48

Wskazówki  dla rodziców na temat rozwijania chęci czytania u małego dziecka.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-06 15:50:05

Informuję, że na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.) oraz za zgodą organu prowadzącego zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone do 15 maja 2020 r.

 

Dalsze informacje będą umieszczane sukcesywnie stronie przedszkola.

 

Ewa Lelo – dyrektor przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-05 18:03:06

Drodzy Rodzice,

rozpoczynając nowy tydzień pracy, zabawy, zmagań z codziennością, pragnę Państwu podziękować za wszystkie słowa wsparcia, kierowane do wszystkich pracowników, które otrzymaliśmy podczas ubiegłotygodniowych rozmów telefonicznych. Dziękujemy za wyrazy sympatii oraz za pozytywną ocenę podejmowanych w ostatnim czasie przez przedszkole działań. Zapewniamy, że wszystkie dobre słowa, skierowane pod naszym adresem, niezwykle motywują nas do dalszej pracy. Prezentując nowy pakiet materiałów życzymy udanego tygodnia. W razie pytań czy wątpliwości dotyczących pracy z dzieckiem zapraszamy do kontaktu mailowego przedszkole49krakow@poczta.onet.pl

 

Ewa Lelo - dyrektor przedszkola

 

 

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci 3-4 letnich w dniach 04.05 - 08.05.2020 znajdziesz TUTAJ

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci 5-6 letnich w dniach 04.05 - 08.05.2020  znajdziesz TUTAJ

Proponujemy również odwiedzenie strony na której będziecie Państwo mogli odbyć wirtualny spacer po Wawelu 

https://www.krakow.pl/aktualnosci/239532,2116,komunikat,wawel_wirtualnie.html?_ga=2.10044661.1569171750.1588096095-616550345.1579364542  

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-05-04 09:46:49

Drodzy Rodzice,

trwająca już dość długo izolacja społeczna powoduje, że dzieci się nudzą. Być może częściej niż zwykle pojawiają się zachowania „trudne”. Poniżej zamieszczone zostały propozycje zabaw (rozładowujących złość, napięcie, kształcących spostrzegawczość, koncentrację uwagi, koordynację ruchową), które możecie Państwo wykorzystać spędzając czas ze swoimi pociechami.

Pozdrawiamy                                                     

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-30 09:50:51

W dalszym ciągu wicedyrektor  Przedszkola prosi Rodziców o pilny kontakt z Przedszkolem tel. 126582083,
w sprawie opłaty za przedszkole w dniach 01 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.

Agnieszka Czekaj - wicedyrektor Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-29 09:43:28

Drodzy Rodzice,

najbliższy tydzień obfituje w ważne dla naszej Ojczyzny wydarzenia. Będziemy obchodzić Święto Pracy, Dzień Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja. Kalendarz staje się okazją do uświadomienia sobie jak ważną rolę w wychowaniu patriotycznym odgrywa rodzina, bowiem to właśnie w rodzinie ten aspekt wychowania się rozpoczyna. To rodzic pokazuje ważne dla historii miejsca, opowiada o wydarzeniach – najpierw dotyczących samej rodziny, potem miejscowości, w której dziecko dorasta, z czasem o wydarzeniach ważnych dla Polski. Doświadczenia zdobyte w rodzinie przedszkole czy potem szkoła jedynie rozszerza, ale postawa szacunku, odpowiedzialności za sprawy kraju kształtuje się właśnie w rodzinie. Przygotowany przez nauczycieli materiał może stać się dla Państwa okazją do rozmów, stanowić inspirację do swoich rodzinnych wspomnień, aby historia życia rodziny wpleciona w zdarzenia dotyczące losów Polaków dała dzieciom w przyszłości możliwość poczucia przynależności narodowej. Przede wszystkim jednak dajmy dzieciom możliwość praktycznej realizacji wartości patriotycznych np. śpiewając pieśni patriotyczne, naukę wiersza czy wywieszając flagę.

 

Życząc wspaniałego tygodnia przypominamy, że w razie pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt mailowy przedszkole49krakow@poczta.onet.pl.

 

Ewa Lelo - dyrektor przedszkola

 

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci 3-4 letnich w dniach 27.04.-30.04.2020 znajdziesz TUTAJ

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci 5-6 letnich w dniach 27.04.-30.04.2020 znajdziesz TUTAJ

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-27 08:05:19

Kontynuując akcję czytania dzieciom zapraszamy wszystkie przedszkolaki do wysłuchania nagranych specjalnie dla nich bajek i czytanek, które będą systematycznie umieszczane na stronie internetowej przedszkola.

Aby posłuchać bajek zajrzyj do treści tej wiadomości.

 

 

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-26 22:08:22

Dzień Ziemi już za nami, cieszymy się, że nasze przedszkolaki pamiętały o tym szczególnym dniu. Maks i Oluś przysłali nagramy przez rodziców film dokumentujący ich obchody Dni Ziemi.

 

 

 

 

Gdyby ktoś jeszcze chciał się podzielić swoją aktywnością w domowym przedszkolu prosimy o kontakt z przedszkolem.

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-24 17:10:20

Informacja UMK na temat potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców

Szanowni Państwo,

Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Formico:

Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail do przedszkola/szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej. Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Funkcjonalność ta zostanie włączona dla rodziców w poniedziałek (27 kwietnia).

 

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-24 09:15:27

Uprzejmie proszę Rodziców o pilny kontakt z Przedszkolem tel. 126582083, w sprawie opłaty za przedszkole w dniach 01 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.

Agnieszka Czekaj - wicedyrektor Przedszkola

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-21 18:22:15

Prosimy o zapoznanie się z informacją z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej pod której opieką pozostają dzieci uczęszczające do naszego przedszkola.

Jednocześnie informujemy, że Pani logopeda PPP3 obejmująca opieką dzieci z naszego przedszkola zachęca rodziców potrzebujących wsparcia lub materiałów logopedycznych do współpracy pod adresem mailowym: ppp3dzemla@gmail.com

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-21 12:43:39

Drodzy Rodzice,

wiosna za oknem napawa optymizmem. Dobrze, że możemy czerpać pozytywne nastawienie do świata z jej źródeł. W tym tygodniu materiały przygotowane przez nauczycieli dla Państwa dzieci podejmują tematykę ochrony przyrody. Oprócz propozycji zabaw i zajęć najważniejsze jest jednak, aby w codziennych sytuacjach uświadamiać dzieciom, że przyroda nie jest nam dana raz na zawsze, że należy o nią dbać w każdym czasie i w każdym wieku. Jest to podstawa do tego, aby również nasze dzieci w przyszłości mogły cieszyć się z dobrodziejstw natury w jak najmniej przetworzonym przez człowieka środowisku.
Życzymy dobrego tygodnia polecając się Państwu w razie pytań czy wątpliwości dotyczących pracy z dzieckiem. W takim przypadku prosimy o kontakt mailowy przedszkole49krakow@poczta.onet.pl

Ewa Lelo - dyrektor przedszkola

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci 3-4 letnich w dniach 20.04.-24.04.2020 znajdziesz TUTAJ

Propozycje zabaw i zajęć dla dzieci 5-6 letnich w dniach 20.04.-24.04.2020   znajdziesz TUTAJ

Propozycje ćwiczeń logopedycznych 3-4 letnich w dniach 20.04.-24.04.2020 znajdziesz TUTAJ

Propozycje ćwiczeń logopedycznych 5-6 letnich w dniach 20.04.-24.04.2020 znajdziesz TUTAJ

Propozycje ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 3-4 letnich w dniach 020.04.-24.04.2020  znajdziesz TUTAJ

Propozycje ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 5-6 letnich w dniach 20.04.-24.04.2020 znajdziesz TUTAJ

Proponujemy również odwiedzenie strony na której znajdziecie Państwo Bajkę Mamy Przyjaciela "Wojtek i maseczki"  

https://drive.google.com/open?id=14gkObUmhnaqeKc38YeXqGFdvXGYEg0gq

Zapaszmy do obejrzenia bardzo ciekawej interaktywnej prezentacji "Witajcie na Planecie Ziemia"  

https://view.genial.ly/5e9580969aea110d8cfe7f40/presentation-planeta-ziemia?fbclid=IwAR1LvgtLVy-nAwYzAh8qV2prEwtTBiH26ouP1YrkuNTMwYzYerIyofQPoP0

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-20 09:53:49

Minął już miesiąc odkąd przedszkole pozostaje zamknięte dla przedszkolaków. Cieszymy się, że mimo wszystko nasze przedszkolaki ciekawie spędzają czas. Rodzice Maksa i Olka przysłali do przedszkola fotorelację ze swoich działań /zobacz zdjęcia/.  

 

Gdybyście potrzebowali instrukcji mycia rąk proszę! Rodzina Maksa i Olka przygotowała. Czyste ręce będą potrzebne do przygotowywania babeczek.

 

 

A to filmik z rodzinnego pieczenia babeczek :)

 

 

 

Chłopcy z tatą przygotowali również wyzwanie dla pozostałych dzieci, zobaczcie sami.

 

Dziękujemy za Wasze inspiracje!

komentarzy: (0)
data dodania: 2020-04-20 09:50:43