Ankieta Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

rok temu

Zachęcamy rodziców do wypełnienia ankiety przekazanej przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK

https://ankieta.cm-uj.krakow.pl/index.php?r=survey/index&sid=163198&lang=pl

Efektem przeprowadzonego badania będzie m.in. opracowanie stanowiska w zakresie potrzeb żywieniowych dzieci, oraz wnioski odnoszące się do oceny stanu zdrowia, w tym stanu odżywienia dzieci, zachowań żywieniowych i potrzeb w zakresie stosowania diet leczniczych lub eliminacyjnych w badanej populacji.